This project is read-only.
Project Description
Prosty program służący do wystawiania i przechowywania faktur VAT.
Technologia: .NET Framework
Projekt zgłoszony do konkursu Daj się poznać! (http://www.maciejaniserowicz.com/page/Konkurs-daj-sie-poznac.aspx)

strona projektu

Last edited Aug 5, 2010 at 8:07 PM by michalaniserowicz, version 4